Choose your Hucksters site theme:
fields sky sea


Home | Who we are | What we do | Projects |Who we work with | News |Contact

Welsh Social Work Awards                               Gwobrau Gwaith Cymdeithasol Cymraeg 

BASW Cymru Social Work Awards

Each year BASW Cymru organise the social work awards, highlighting the successful practice of social work professionals. However, this year Hucksters and our partner company COMPASS have been invited to help market and raise awareness of this prestigious event.

Promoting excellence
The BASW Cymru Social Work Awards provide a platform to promote excellence in social work and give social workers the opportunity to network with their peers from all over the country. The day will focus around recognising the outstanding work social workers in Wales continue to demonstrate and to award those exceptional individuals with the appreciation and respect they so deserve.

Call for nominations
If you know of someone whom you feel deserves an award now is your time to speak up!

Contact: wales@basw.co.uk or call 02920 444110

The following awards are to be presented:

- The Practice Teacher Award

- The Innovative Social Work Award

- The Spirit of Social Work Award

Sponsorship opportunities
If you would like to become involved with the BASW Cymru Social Work Awards or would like to find out more about sponsorship opportunities, please contact kellie@hucksters.co.uk or call us on 01892 784804.

The event will be held at The Pierhead, Cardiff Bay on 1st October from 5.30-8pm – all are welcome.

 

 

 

 

 

 

 

Gwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW Cymru

Bob blwyddyn, bydd BASW Cymru’n trefnu’r gwobrau gwaith cymdeithasol, yn tynnu sylw at ymarfer llwyddiannus gan weithwyr proffesiynol gwaith cymdeithasol. Eleni fydd y drydedd flwyddyn mae’r Gymdeithas wedi cynnal y digwyddiad hwn, fydd yng Nghaerdydd ar 3 Hydref, ond am y tro cyntaf bydd y gwobrau hefyd yn cael eu hyrwyddo gan COMPASS, sefydliad cyhoeddusrwydd a digwyddiadau gwaith cymdeithasol.

Hyrwyddo rhagoriaeth
Mae Gwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW Cymru’n llwyfan ar gyfer hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwaith cymdeithasol, yn rhoi cydnabyddiaeth mae gweithwyr cymdeithasol yn ei haeddu gymaint am eu hymdrechion, yn ogystal â chyfle i rwydweithio gyda’u cymheiriaid o bob rhan o’r wlad. Bydd y digwyddiad gwobrwyo, sydd i gael ei gynnal yn y Senedd ym Mae Caerdydd, yn sicrhau bod nifer o unigolion eithriadol yn cael y gwerthfawrogiad a’r parch maen nhw’n eu haeddu.

Galw am enwebiadau
Os gwyddoch chi am rywun rydych yn teimlo eu bod yn haeddu gwobr, nawr yw’r adeg i ddweud hynny.

Mae’r gwobrau  a ganlyn ar gael i’w cyflwyno:

- Gwobr Athro Ymarfer

- Gwobr Gwaith Cymdeithasol Arloesol

- Gwobr Ysbryd Gwaith Cymdeithasol

Ffurflen enwebu
Gallwch gael gwybod mwy trwy gysylltu â ni’n uniongyrchol (e-bost wales@basw.co.uk neu ffonio 02920 444110) a gallwch lawr lwytho ffurflen enwebu trwy ddim ond glicio ar y cysylltiad isod.

Cyfleoedd i noddi
Os byddwch chi eisiau cymryd rhan yng Ngwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW Cymru neu gael gwybod mwy am gyfleoedd i noddi, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda kellie@hucksters.co.uk neu ffonio 01892 784804

Bydd y digwyddiad yn Y Pierhead, Bae Caerdydd ar 1 Hydref o 5.30 tan 8pm – croeso i bawb